logo
+380 (800) 505 245

Zamówić telefon

logo-mobile
Usługi

Usługi

Dodatkowe usługi

My robimy

Rekrutacja masowa

Firma Blagoda specjalizuje się w outsourcingu, outstaffingu i rekrutacji personelu dla przedsiębiorstw produkcyjnych, logistyki magazynowej, firm prowadzących sprzedaż na odległość, retail, itp. Główny profil świadczonej kadry: non-core/profil produkcyjny, techniczny, segmentu nieprodukcyjnego (sprzątaczki, pracownicy stołówki, personel promocyjny) itp.

Wyszukiwanie specjalistów specyficznych

Do wyszukiwania specjalistów specyficznych wraz ze standardowymi metodami poszukiwania i doboru personelu wykorzystywany jest pakiet narzędzi, ukierunkowany konkretnie na specyfikę tego typu rekrutacji.

HeadHunting

Rodzaj rekrutacji, celem zaangażowanie konkretnego specjalisty.

Outplacement

Organizujemy zatrudnianie zwalnianych pracowników, co pozwala na zachowanie pozytywnego wizerunku firmy w przypadku reorganizacji lub masowych zwolnień.

Bezpośrednie wyszukiwanie personelu

Bezpośrednie wyszukiwanie top managerów i specjalistów specyficznych, znajdujemy kluczowych managerów.

Przeprowadzenie wywiadów pogłębionych

Przeprowadzamy pogłębione wywiady z potencjalnymi lub obecnymi pracownikami. Jest to wykorzystywane jest do badań jakościowych w zespole lub przy zatrudnianiu kluczowych pracowników.

Opracowanie profilu stanowiska pracy

Pomagamy określić profil stanowiska specjalisty, który rozwiąże problem biznesowy. Opisujemy wymagania dla wnioskodawcy, KPI.

Doradztwo w zakresie administracji HR

W oparciu o wieloletnie doświadczenie zapewniamy konsultacje w konkretnych kwestiach związanych z administrowaniem kadrami.

Chcę usługę

Skontaktuj się z nami